Danne om Karbenning

Karbenning

En sida om Karbenning från Danne


Karbenning är ett samhälle och gammal socken i Norbergs kommun i Västmanland.

Karbenning var en egen kommun 1863-1951 och tillhörde sedan efter andra kommunreformen Västerfärnebo. Så var det fram tills att Karbenning blev en del av Norberg i samband med 1971 års kommunreform då Västerfärnebo integrerades i Sala kommun och delades upp.

Karbenning

Flera byar ingår i Karbenning bland annat de centrala Karbenning Stationssamhälle och Karbenning by där kyrkan ligger. Andra byar är Högfors, Olsbenning, Hökmora på vägen mot Avesta och Broarna och Snytsbo som ligger nära Högfors. Den första kända skriftliga dokumentationen av namnet är från 1461 som Karinæbøning.

Karbenning

Karbennings nuvarande kyrka var klar 1845 och ersatte en äldre från 1654. Kyrkan har en altartavla av konstnären Olle Hjortzberg.

I utkanten av stationssamhället ligger Wernergårdens mejeri som tillverkar egen ost. Man har ett bestånd av fjällkor för produktionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danne | Kontakt Danne | ©2009 Danne