Donald Byrd

Donald Byrd är en jazzmusiker som utvecklades från traditionell jazzmusiker till en inspiratör inom funken. Här är en länk till skivor av Donald Byrd